BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

“Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC, giá: 500.000 VNĐ 

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

 Nếu Không có Thẻ 500.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 500.000  BẠCH THỦ ĐỀ sẽ hiện ra

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

      Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
       HÔM NAY
      21/09/2019                    59 miss
      20/09/2019                    11 miss
      19/09/2019                    29 miss
      18/09/2019                    36 miss
      17/09/2019                    86 miss
      16/09/2019                    67 miss
      15/09/2019                    18 miss
      14/09/2019                    64 miss
      13/09/2019                    82 win 82
      12/09/2019                    17 win 17
      11/09/2019                    56 miss
      10/09/2019                    21 miss
      09/09/2019                    83 win 83
      08/09/2019                    68 win 68
      07/09/2019                    08 miss
      06/09/2019                    89 miss
      05/09/2019                    51 win 51
      04/09/2019                    84 win 84
      03/09/2019                    03 miss
      02/09/2019                    46 miss
      01/09/2019                    97 win 97
      31/08/2019                    60  win 60
      30/08/2019                    34 miss
      29/08/2019                    89 miss
      28/08/2019                    58 miss
      27/08/2019                    66 miss
      26/08/2019                    35 miss
      25/08/2019                    37 miss
      24/08/2019                    66 miss
      23/08/2019                    08 miss
      22/08/2019                    45 miss
      21/08/2019                    36 miss
      20/08/2019                    65 win 65
      19/08/2019                    62 miss
      18/08/2019                    31 miss
      17/08/2019                    98 win 98
      16/08/2019                    68 miss
      15/08/2019                    72 miss
      14/08/2019                    84 win 84
      13/08/2019                    81 win 81
      12/08/2019                    42 miss
      11/08/2019                    75 miss
      10/08/2019                    40 win 40
      09/08/2019                    89 miss
      08/08/2019                    62 win 62
      07/08/2019                    12 miss
      06/08/2019                    37 miss
      05/08/2019                    91 win 91
      04/08/2019                    78 miss
      03/08/2019                    39 miss
      02/08/2019                    82 win 82
      01/08/2019                    58 miss
      31/07/2019                    63 miss
      30/07/2019                    57 win 57
      29/07/2019                    16 miss
      28/07/2019                    75 miss
      27/07/2019                    11 miss
      26/07/2019                    20 win 20
      25/07/2019                    47 miss
      24/07/2019                    61 win 61
      23/07/2019                    78 miss
      22/07/2019                    21 miss
      21/07/2019                    45 win 45
      20/07/2019                    34 miss
      19/07/2019                    32 miss
      18/07/2019                    95 miss
      17/07/2019                    28 miss
      16/07/2019                    66 miss
      15/07/2019                    36 miss
      14/07/2019                    42 miss
      13/07/2019                    17 miss
      12/07/2019                    38 miss
      11/07/2019                    54 miss
      10/07/2019                    21 miss
      09/07/2019                    90 win 90
      08/07/2019                    83 win 83
      07/07/2019                    05 win 05
      06/07/2019                    16 miss
      05/07/2019                    37 win 37
      04/07/2019                    03 miss
      03/07/2019                    37 miss
      02/07/2019                    78 win 78
      01/07/2019                    01 miss