DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

đề đầu đuôi

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

“Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

    Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công! 

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
       HÔM NAY
       26/02/2020
ĐẦU 4– ĐUÔI 8 win ĐẦU 4
       25/02/2020
ĐẦU 2- ĐUÔI 7 miss
       24/02/2020
ĐẦU 0– ĐUÔI 9  win ĐẦU 0– ĐUÔI 9
       23/02/2020
ĐẦU 1- ĐUÔI 5 miss
       22/02/2020
ĐẦU 4– ĐUÔI 7  win ĐẦU 4– ĐUÔI 7
       21/02/2020
ĐẦU 1- ĐUÔI 2 miss
       20/02/2020
ĐẦU 4- ĐUÔI 3 miss
       19/02/2020
ĐẦU 9– ĐUÔI 8  win ĐẦU 9– ĐUÔI 8
       18/02/2020
ĐẦU 5- ĐUÔI 0 miss
       17/02/2020
ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
       16/02/2020
ĐẦU 7– ĐUÔI 6  win ĐẦU 7– ĐUÔI 6
       15/02/2020
ĐẦU 1– ĐUÔI 7  win ĐẦU 1– ĐUÔI 7
       14/02/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 miss
       13/02/2020 ĐẦU 6- ĐUÔI 1 miss
       12/02/2020 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
       11/02/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 6  win ĐẦU 9– ĐUÔI 6
       10/02/2020 ĐẦU 0- ĐUÔI 8 miss
       09/02/2020  ĐẦU 4– ĐUÔI 5  win ĐẦU 4
       08/02/2020  ĐẦU 9– ĐUÔI 1  win ĐẦU 9– ĐUÔI 1
       07/02/2020  ĐẦU 2- ĐUÔI 2 miss
       06/02/2020 ĐẦU 3– ĐUÔI 5  win ĐUÔI 5
       05/02/2020 ĐẦU 1– ĐUÔI 5  win ĐẦU 1– ĐUÔI 5
       04/02/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 9 miss
       03/02/2020 ĐẦU 0– ĐUÔI 7  win ĐẦU 0– ĐUÔI 7
       02/02/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 3 miss
       01/02/2020 ĐẦU 0- ĐUÔI 3 miss
       31/01/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 5  win  ĐUÔI 5
       30/01/2020 ĐẦU 7- ĐUÔI 6 miss
       29/01/2020 ĐẦU 8– ĐUÔI 9  win ĐẦU 8– ĐUÔI 9
       28/01/2020 ĐẦU 0- ĐUÔI 4 miss
   24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
       23/01/2020 ĐẦU 7– ĐUÔI 5  win ĐẦU 7– ĐUÔI 5
       22/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 1  win ĐẦU 4
       21/01/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 7  win ĐẦU 9– ĐUÔI 7
       20/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 0  win ĐẦU 5– ĐUÔI 0
       19/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 miss
       18/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 6  win  ĐUÔI 6
       17/01/2020 ĐẦU 7– ĐUÔI 1  win ĐẦU 7– ĐUÔI 1
       16/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 8 miss
       15/01/2020 ĐẦU 0- ĐUÔI 1 miss
       14/01/2020 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 win ĐẦU 6
       13/01/2020 ĐẦU 4– ĐUÔI 3 win ĐẦU 4
       12/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 9 miss
       11/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 8  win ĐẦU 5– ĐUÔI 8
       10/01/2020 ĐẦU 9– ĐUÔI 6  win ĐẦU 9– ĐUÔI 6
       09/01/2020 ĐẦU 7– ĐUÔI 5  win ĐẦU 7
       08/01/2020 ĐẦU 0– ĐUÔI 4  win ĐẦU 0– ĐUÔI 4
       07/01/2020 ĐẦU 5– ĐUÔI 8  win  ĐẦU 5
       06/01/2020 ĐẦU 1– ĐUÔI 9  win  ĐẦU 1
       05/01/2020 ĐẦU 5- ĐUÔI 1  win  ĐUÔI 1
       04/01/2020 ĐẦU 8- ĐUÔI 6 miss
       03/01/2020 ĐẦU 9- ĐUÔI 2 miss
       02/01/2020 ĐẦU 3- ĐUÔI 4  win ĐUÔI 4
       01/01/2020 ĐẦU 2- ĐUÔI 0 miss