DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

đề đầu đuôi

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI MIỀN BẮC

“Muốn THÀNH CÔNG phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn”. Vì vậy bạn đừng nản trí  khi cầu gẫy 1-2 hôm. Để k nỗ các bạn lên theo cầu 4-5 hôm vì khi bạn bỏ có thể hôm sau nó sẽ về ngay

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

Nếu Không có Thẻ 300.000vnđ các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu đầu đuôi sẽ hiện ra

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

    Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công! 

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
       HÔM NAY
       21/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 9 miss
       20/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 miss
       19/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 9 win ĐẦU 2
       18/09/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 win  ĐUÔI 6
       17/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 6 miss
       16/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 7 win  ĐUÔI 7
       15/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 8 miss
       14/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 4 miss
       13/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 2 win ĐẦU 8– ĐUÔI 2
       12/09/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 7 win ĐẦU 1– ĐUÔI 7
       11/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 6 miss
       10/09/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 1 win  ĐUÔI 1
       09/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win ĐẦU 8– ĐUÔI 3
       08/09/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 8 win ĐẦU 6– ĐUÔI 8
       07/09/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 8 miss
       06/09/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 9 miss
       05/09/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 1 win ĐẦU 5– ĐUÔI 1
       04/09/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 win ĐẦU 8– ĐUÔI 4
       03/09/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 3 miss
       02/09/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 6 miss
       01/09/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 7 win ĐẦU 9– ĐUÔI 7
       31/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 0  win ĐẦU 6– ĐUÔI 0 
       30/08/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 4 miss
       29/08/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 9 miss
       28/08/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 8 miss
       27/08/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 9 miss
       26/08/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 5 miss
       25/08/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
       24/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 6 win ĐẦU 6
       23/08/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 8 miss
       22/08/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 5 miss
       21/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 6 win ĐẦU 3 
       20/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 5 win ĐẦU 6– ĐUÔI 5
       19/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 win ĐUÔI 2
       18/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 1 win ĐUÔI 1
       17/08/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 8 win ĐẦU 9– ĐUÔI 8  
       16/08/2019 ĐẦU 6- ĐUÔI 8 miss
       15/08/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 7 miss
       14/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 4 win ĐẦU 8– ĐUÔI 4 
       13/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 1 win ĐẦU 8– ĐUÔI 1 
       12/08/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 2 miss
       11/08/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 5 win ĐẦU 7
       10/08/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 0 win ĐẦU 4– ĐUÔI 0
       09/08/2019 ĐẦU 8- ĐUÔI 9 miss
       08/08/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 2 win ĐẦU 6– ĐUÔI 2   
       07/08/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 2 miss
       06/08/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
       05/08/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 1  win ĐẦU 9– ĐUÔI 1  
       04/08/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 8 miss
       03/08/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 9 win ĐẦU 3
       02/08/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 2  win ĐẦU 8– ĐUÔI 2 
       01/08/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 8 win ĐẦU 5
       31/07/2019 ĐẦU 6- ĐUÔI 3 miss
       30/07/2019 ĐẦU 5– ĐUÔI 7 win ĐẦU 5– ĐUÔI 7
       29/07/2019 ĐẦU 1– ĐUÔI 6 win ĐẦU 1
       28/07/2019 ĐẦU 7- ĐUÔI 5 miss
       27/07/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 5 miss
       26/07/2019 ĐẦU 2– ĐUÔI 0 win ĐẦU 2– ĐUÔI 0
       25/07/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 7 miss
       24/07/2019 ĐẦU 6– ĐUÔI 1 win ĐẦU 6– ĐUÔI 1
       23/07/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win ĐẦU 7
       22/07/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 2 miss
       21/07/2019 ĐẦU 4– ĐUÔI 5 win ĐẦU 4– ĐUÔI 5
       20/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 4 miss
       19/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 2 win ĐUÔI 2
       18/07/2019 ĐẦU 9- ĐUÔI 5 miss
       17/07/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 8 miss
       16/07/2019 ĐẦU 6- ĐUÔI 6 miss
       15/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 6 miss
       14/07/2019 ĐẦU 4- ĐUÔI 2 win ĐUÔI 2
       13/07/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 7 win ĐUÔI 7
       12/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 0 win ĐẦU 8
       11/07/2019 ĐẦU 5- ĐUÔI 4 miss
       10/07/2019 ĐẦU 2- ĐUÔI 1 miss
       09/07/2019 ĐẦU 9– ĐUÔI 0 win ĐẦU 9– ĐUÔI 0
       08/07/2019 ĐẦU 8– ĐUÔI 3 win ĐẦU 8– ĐUÔI 3
       07/07/2019 ĐẦU 0– ĐUÔI 5 win ĐẦU 0– ĐUÔI 5
       06/07/2019 ĐẦU 1- ĐUÔI 6 miss
       05/07/2019 ĐẦU 3– ĐUÔI 7 win ĐẦU 3– ĐUÔI 7
       04/07/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 3 miss
       03/07/2019 ĐẦU 3- ĐUÔI 7 miss
       02/07/2019 ĐẦU 7– ĐUÔI 8 win ĐẦU 7– ĐUÔI 8
       01/07/2019 ĐẦU 0- ĐUÔI 1 miss