SONG THỦ LÔ

song thủ lô

 SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Không quan trọng trong quá khứ bạn đã nỗ nhiều thế nào, quan trọng bạn có thể bắt đầu lại từ việc lấy cầu đẹp từ chúng tôi. Không bao giờ là quá muộn. Bạn lấy ngày nào là ăn liền ngày đó. Lấy lại số vốn đã mất cục dễ dàng.
SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC, giá: 300.000 VNĐ 

Nếu Không có Thẻ 300.000 các bạn có thể nạp góp tiền lại làm sao mà nạp đủ 300.000 là cầu  LÔ sẽ hiện ra

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 – 18h00

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

      Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

       

NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
       HÔM NAY
       21/09/2019 78-87 win 78-87
       20/09/2019 09-90 miss
       19/09/2019 25-52 win 25
       18/09/2019 03-30 win 03-30
       17/09/2019 28-82 win 28-82
       16/09/2019 18-81 miss
       15/09/2019 56-65 win 56-65
       14/09/2019 34-43 win 34-43
       13/09/2019 48-84 win 48-84
       12/09/2019 17-71 win 17
       11/09/2019 36-63 win 36-63×2
       10/09/2019 23-32 win 23-32
       09/09/2019 89-98 miss
       08/09/2019 38-83 win 38-83
       07/09/2019 25-52 win 25-52 
       06/09/2019 06-60 win 06-60 
       05/09/2019 58-85 win 58-85
       04/09/2019 67-76 miss
       03/09/2019 69-96 win 69-96 
       02/09/2019 25-52 win 25-52 
       01/09/2019 26-62 win 62×2
       31/08/2019 01-10 miss
       30/08/2019 25-52 win 25×2
       29/08/2019 27-72 win 27-72 
       28/08/2019 34-43 win 34-43
       27/08/2019 29-92 win 29-92
       26/08/2019 18-81 miss
       25/08/2019 64-46 win 64-46×2
       24/08/2019 28-82 win 28-82×3
       23/08/2019 67-76 win 67-76
       22/08/2019 39-93 win 39×2-93
       21/08/2019 34-43 miss
       20/08/2019 45-54 win 45-54
       19/08/2019 28-82 win 82
       18/08/2019 79-97 win 79-97
       17/08/2019 89-98 win 98×2
       16/08/2019 38-83 win 38-83
       15/08/2019 47-74 win 47-74
       14/08/2019 38-83 win 38×2
       13/08/2019 02-20 win 02-20
       12/08/2019 35-53 win 53×2
       11/08/2019 05-50 win 05-50
       10/08/2019 24-42 miss
       09/08/2019 89-98 miss
       08/08/2019 23-32 win 23-32
       07/08/2019 93-39 win 93-39 
       06/08/2019 36-63 win 36-63
       05/08/2019 89-98 win 89×2
       04/08/2019 37-73 win 37-73
       03/08/2019 03-30 miss
       02/08/2019 21-12 win 21-12
       01/08/2019 16-61 win 16-61
       31/07/2019 09-90 win 09-90 
       30/07/2019 18×2-81 win 18×2-81
       29/07/2019 01-10 miss
       28/07/2019 25-52 win 25-52×2
       27/07/2019 94-49 win 94-49
       26/07/2019 01-10 miss
       25/07/2019 39-93 win 39-93
       24/07/2019 21-12 win 21
       23/07/2019 36-63 miss
       22/07/2019 97-79 win 97-79
       21/07/2019 17-71 win 17-71
       20/07/2019 45-54 win 45-54
       19/07/2019 46-64 miss
       18/07/2019 07-70 win  07-70
       17/07/2019 02-20 win 02-20
       16/07/2019 35-53 win 35-53
       15/07/2019 04-40 win 04-40
       14/07/2019 01-10 win 01-10
       13/07/2019 37-73 win 37-73
       12/07/2019 28-82 win 28-82
       11/07/2019 19-91 win 19-91
       10/07/2019 04-40 win 04-40
       09/07/2019 56-65 win 56-65
       08/07/2019 17-71 win 17-71 
       07/07/2019 56-65 win 65×2
       06/07/2019 34-43 win 43
       05/07/2019 35-53 miss
       04/07/2019 05-50 win 50
       03/07/2019 56-65 win 56-65 
       02/07/2019 15-51 win 15
       01/07/2019 37-73 miss